Hưng Khánh tự/Nam vô a di đà phật

Hưng Khánh tự/Nam vô a di đà phật

Thông tin cơ bản

Hưng Khánh tự/Nam vô a di đà phật
興慶寺/南無阿彌陀佛
Kí hiệu: 4716/4717
Thác bản bia thôn Bình Vũ xã Đinh Xá huyện Thiên Thi phủ Khoái Châu 快州府天施縣丁舍社平武村, sưu tầm tại chùa xã Đinh Xá huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 52 x 68 cm, gồm 37 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 43 (1782).
Người viết chữ và khắc: tên tự: Hải Viên Thiệu Đăng; nhà sư.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi tên các vị hưng công và mọi người đóng góp tiền vào việc đúc chuông, tu sửa chùa Hưng Khánh ở thôn Bình Vũ xã Đinh Xá. Trong đó có các vị Nguyễn Tiến Nhân cùng vợ là Nguyễn Thị Nhị, góp 15 quan tiền; Nguyễn Tiến Hậu cùng hai người vợ đóng góp 20 quan cổ tiền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)