Hưng Khánh tự/Nhất trùng tu/Nhất tín thí/Tạo bi kí

Hưng Khánh tự/Nhất trùng tu/Nhất tín thí/Tạo bi kí

Thông tin cơ bản

Hưng Khánh tự/Nhất trùng tu/Nhất tín thí/Tạo bi kí
興慶寺/一重修/一信施/造碑記
Kí hiệu: 11021/11022/11023/11024
Thác bản bia xã Trung Hành huyện An Dương phủ Kinh Môn 荊門府安陽縣中行社, sưu tầm tại chùa Hưng Khánh xã Trung Hành huyện An Hải Hải Phòng.
Thác bản 4 mặt, khổ 34 x 50cm, gồm 39 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Đức thứ 3 (1674).
Người khắc: Nguyễn Thịnh Lại 阮盛賴; quê quán: xã Kính Chủ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Các sãi vãi xã Trung Hành hưng công trùng tu chùa Hưng Khánh gồm: thượng điện, nhà thiêu hương, tiền đường, hậu đường, hành lang tả hữu, 3 gian phòng oản và tam quan. Nay công việc hoàn thành lập bia ghi lại họ và tên những người đóng góp tiền của vào việc trùng tu chùa.
Ghi chú: Niên hiệu Dương Đức chỉ đến năm 1673 (Dương Đức thứ 2), niên đại thác bản ghi Dương Đức thứ 3, tức niên hiệu Đức Nguyên thứ 1 (1674) đời vua Lê Gia Tông.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)