Hưng Khánh/Tự tái/Tu tạo/Thiên đài

Hưng Khánh/Tự tái/Tu tạo/Thiên đài

Thông tin cơ bản

Hưng Khánh/Tự tái/Tu tạo/Thiên đài
興慶/寺再/修造/天臺
Kí hiệu: 11013/11014/11015/11016
Thác bản bia xã Trung Hành huyện An Dương phủ Kinh Môn 荊門府安陽縣中行社, sưu tầm tại chùa Hưng Khánh xã Trung Hành tổng Trung Hành huyện An Dương Hải Phòng.
Thác bản 4 mặt, khổ 23 x 100cm, gồm 19 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 8 (1687).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Ông Lê Hữu Bùi tự Chân Lưu và mẹ đẻ là bà Phạm Thị Chấn cùng vợ là bà Bùi Thị Vinh đã đứng ra hưng công tái tu tạo lại cột thiên đài ở chùa Hưng Khánh. Quan viên, hương lão và dân xã Trung Hành lập bia ghi lại công đức gia đình ông Lê Hữu Bùi cho đời sau. Có ghi họ và tên nhiều người khác đã tiến cúng tiền bạc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)