Hưng Khánh tự [ ] truyền/Hoàng thượng vạn vạn niên

Hưng Khánh tự [ ] truyền/Hoàng thượng vạn vạn niên

Thông tin cơ bản

Hưng Khánh tự [ ] truyền/Hoàng thượng vạn vạn niên
興清寺[]傳/皇上萬萬年
Kí hiệu: 11042/11043
Thác bản bia An Khê huyện An Dương phủ Kinh Môn 荊門府安陽縣安溪社潭村, sưu tầm tại chùa Hưng Khánh xã An Khê tổng Trung Hành huyện Hải An Hải Phòng.
Thác bản 2 mặt, khổ 95 x 163cm, gồm 74 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 3500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Hòa thứ 7 (1641).
Người soạn: Tăng Đình Liêu 憎廷僚; chức vị: Thận lộc đại phu
Người khắc: Dương Khánh Côn 陽慶琨; quê quán: xã Gia Đức
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Hưng Khánh là một danh lam cổ tích trải qua mưa gió đã bị hư hỏng dột nát. Nay các xã Tây Khê, Lực Hành, Đông An, Thư Trung thuộc huyện An Dương hưng công để xây dựng lại thượng điện, hậu đường, hành lang tả hữu và tô sắc lại các pho tượng Phật. Ghi họ và tên người đóng góp tiền của để trùng tu chùa Hưng Khánh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)