Hưng Long bi ký/ Hưng Long Hậu phật bi

Hưng Long bi ký/ Hưng Long Hậu phật bi

Hưng Long bi ký/ Hưng Long Hậu phật bi
興隆寺碑/興隆后碑
Kí hiệu: 18283/18284
Thác bản bia xã Đông An tổng Mẫn Xá huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣閔舍總東安社, sưu tầm ở chùa Hưng Long xã Đông An huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 53 x 84 cm, gồm 21 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Canh Thìn Bảo Đại thứ 15 (1940).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi việc các chúng sinh nghiệp căn nặng nề, muốn được giải thoát đã cúng ruộng lên chùa Hưng Long để làm ruộng chùa, chi cấp tiền hương khói cúng tế. Hàng năm lấy ngày 15 tháng 3 làm ngày kỷ niệm, nhà chùa sẽ làm cơm chay, có đủ đèn nến, sớ điệp để cầu nguyện. Ngày 15 tháng 7 lại cúng tế cầu cho các linh hồn được siêu thoát. Cuối bia ghi họ tên và số ruộng đã cúng tiến cho chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post