Hưng Long tự bi/ Hưng Long thiết thạch bi

Hưng Long tự bi/ Hưng Long thiết thạch bi

Thông tin cơ bản

Hưng Long tự bi/ Hưng Long thiết thạch bi
興隆寺碑/興隆鐵石碑
Kí hiệu: 18280/18281
Thác bản bia xã Đông An tổng Mẫn Xá huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣閔舍總東安社, sưu tầm ở chùa Hưng Long xã Đông An huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 48 x 84 cm, gồm 38 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Mậu Dần Chính Hòa thứ 19 (1698).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Hưng Long tại xã Đong An là một thắng cảnh của trời Nam, trải qua mưa gió đã bị hư hỏng. Dân làng và khách thập phương đã tiến cúng tiền của để tu bổ lại chùa cho được khang trang đẹp đẽ. Bia ghi tên những người có công đức trong việc trùng tu, trong đó có quan tuần phủ Thái Nguyên Lê Bảng, Tổng đốc Ninh Thái Nguyễn Xuân Duẩn v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post