Hưng Nguyên bi ký

Hưng Nguyên bi ký

Thông tin cơ bản

Hưng Nguyên bi ký
興元碑記
Kí hiệu: 17163
Thác bản bia sưu tầm ở xã Tống Văn huyện Vũ Tiên tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 70 x 93 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 12 (1900).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Cựu lý trưởng Nguyễn Ngọc Cận hiệp cùng Cử nhân Phan Cảnh Tung, cửu tổng đoán Nguyễn Xuân Phụng đứng ra làm 2 tòa thờ thánh mẫu ở phía đông chùa, dùng bằng gỗ lim, ba mặt lát gạch đá, trên lợp ngói. Công việc hoàn thành, ba ông lập hội Hưng Nguyên để đóng góp tiền mua ruộng dùng vào việc tế tự. Ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng của đền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)