Hưng Phúc hương/Tam hội bi ký

Hưng Phúc hương/Tam hội bi ký

Thông tin cơ bản

Hưng Phúc hương/Tam hội bi ký
興福鄉/三會碑記
Kí hiệu: 15863/15864/15865/15866
Thác bản bia làng Hưng Phúc xã Trường An Hạ tổng Trường An 長安總長安下社興福鄉, sưu tầm ở chùa Bà Ngô, xã Trường Yên Hạ tổng Trường Yên huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 4 mặt, khổ 50 x 100 cm, gồm 52 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 30 (1877).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Bà Ngô ở làng Hưng Phúc xã Trường An là một danh lam thắng cảnh của cựu đô đất Việt, trải qua mấy trăm năm đã bị hư hỏng mục nát, nay để như vậy được sao? Mọi người cùng nhau trùng tu lại ngôi chùa, tôn tạo nền móng, thay sửa kèo cột, lợp lại mái ngói, tô tượng Phật, v.v… khiến cho chùa thêm trang nghiêm rực rỡ. Năm Đinh Sửu (1877) hoàn thành, ghi họ và tên các vị hưng công hội chủ, chư vị thiện tín công đức đã cúng tiền vào việc trùng tu chùa Bà Ngô, cúng ruộng vào chùa làm ruộng tế tư. Ghi rõ số ruộng và vị trí các thửa ruộng tiến cúng để lưu truyền về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post