Hưng Phúc thiền tự công đức bi kí

Hưng Phúc thiền tự công đức bi kí

Thông tin cơ bản

Hưng Phúc thiền tự công đức bi kí
興福禪寺功德碑記
Kí hiệu: 16572
Thác bản bia thôn Hương Bào Ngoại tổng Bố Vệ huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹天府東山縣布衛總鄉袍外村, sưu tầm tại chùa Tu Ba thôn Bào Ngoại tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 65 x 100 cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Long Đức thứ 1 (1732).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Thôn Hương Bào Ngoại có ngôi đền cổ tên là Tu Ba, lâu ngày bị hư hỏng. Nay dân trong thôn chung sức góp tiền để sửa lại và đổi tên là chùa Hưng Phúc. Ghi họ và tên chư vị đóng góp tiền của, như hưng công hội chủ tín sĩ, Tiến công thứ lang, Huyện thừa Lê Hưng Sĩ; tín vãi Lê Thị Tế; cư sĩ Tiến công thứ lang, Huyện thừa Lê Hưng Nhân; tín vãi Nguyễn Thị Sử, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)