Hưng Phúc thiền tự/Hậu phật bi kí

Hưng Phúc thiền tự/Hậu phật bi kí

Thông tin cơ bản

Hưng Phúc thiền tự/Hậu phật bi kí
興福禪寺/後佛碑記
Kí hiệu: 2052/2053
Thác bản bia xã Hưng Giáo huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên 應天府青威縣興教社, sưu tầm tại chùa xã Hưng Giáo huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 58 cm, gồm 20 dòng chữ Hán và Nôm,
toàn văn ước khoảng 560 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 38 (1777).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.Tóm lược nội dung:
Ông Đội trưởng Phạm Duy Mô và vợ là Nguyễn Thị Từ Hậu đã cúng cho xã 20 quan tiền và 2 mẫu ruộng để chi dùng vào việc công.
Dân làng tôn ông bà là Hậu phật. Có ghi ngày giỗ và vị trí các
thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post