Hưng Phúc tự bi

Hưng Phúc tự bi

Thông tin cơ bản

Hưng Phúc tự bi
興福寺碑
Kí hiệu: 11386
Thác bản bia làng Nhân Phong hương Nghĩa Trụ huyện Long Biên 龍編縣義住鄉仁豐里, sưu tầm tại chùa xã Xuân Cầu tổng Xuân Cầu huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 87 x 131cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Một số vị đại sư, cư sĩ người xóm Nhân Phong hương Nghĩa Trụ huyện Long Biên cùng với nhiều người trong thôn và các thiện nam, tín nữ đã xây dựng chùa cho làng đặt tên là Long Hưng tự. Khi công việc hoàn thành, mời tác giả soạn bài kí thuật lại việc này lưu truyền cho hậu thế. Có bài minh.
Ghi chú: Bia rất mờ, có thể đây là bia được dựng vào niên hiệu Thiệu Phong thứ 11 (1351) triều Trần khi xây dựng chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)