Hưng Phúc tự bi

Hưng Phúc tự bi

Hưng Phúc tự bi
興福寺碑
Kí hiệu: 2063
Thác bản bia xã Hưng Giáo huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên 應天府青威縣興教社, sưu tầm tại chùa xã Hưng Giáo huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 52 x 65 cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 460 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quang Hưng thứ 16 (1593).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Tân Mão (1591) dân 3 xã Hưng Giáo, Bối Khê và Đại Định huyện Thanh Oai tiến hành tu sửa tòa thượng điện chùa Hưng Phúc. Bia kê danh sách những người tham gia đóng góp vào việc trùng tu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post