Hưng Phúc tự bi

Hưng Phúc tự bi

Hưng Phúc tự bi
興福寺碑
Kí hiệu: 4311
Thác bản bia xã Tào Xá huyện Đông Quan phủ Thái Bình 太平府東關縣曹舍社, sưu tầm tại chùa xã Tào Xá tổng Bình Cách huyện Đông Quan tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 82 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707).
Người khắc: Trần Viết Xuân 陳曰春; quê quán: xã Kính Chủ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bà Tạ Thị Cái 90 tuổi ở bản xã là người mến sùng đạo Phật. Gặp lúc bản xã quyên góp tiền để hoàn thành việc đúc chuông, bà đã cúng 50 quan tiền sử và 2 sào ruộng. Bản xã nhất trí bầu bà làm Hậu phật và dựng bia lập giao ước và khắc tượng bà ở mặt sau bia. Có ghi các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post