Hưng Phúc tự tu tạo thạch bi/Hưng Giáo xã bi

Hưng Phúc tự tu tạo thạch bi/Hưng Giáo xã bi

Thông tin cơ bản

Hưng Phúc tự tu tạo thạch bi/Hưng Giáo xã bi
興福寺修造石碑/興教社碑
Kí hiệu: 2298/2299
Thác bản bia xã Tả Thanh Oai huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên 應天府青威縣左青威社, sưu tầm tại chùa xã Hưng Giáo huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 68 x 136 cm, gồm 57 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 3500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 15 (1694).
Người soạn 1: Bùi Nhậm Hiền 裴任賢.
Người soạn 2: Lê Khanh 黎鏗.
Người viết: tên hiệu: Mậu Lân 茂璘; nhà sư.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Tưởng Thị Chợ ở xã Tả Thanh Oai huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên, lấy chồng xã Thiên Kiện huyện Thanh Liêm, không con cái, đã cúng 300 quan tiền và mua 32 mẫu 2 sào ruộng trong huyện để cúng vào chùa Hưng Phúc ở xã Hưng Giáo đã được xã Hưng Giáo bầu Hậu phật và Hậu thần. Số ruộng đó giao cho các giáp trong xã Hưng Giáo cấy để cúng trong những lễ tiết trong năm và ngày sinh, ngày giỗ của bà và tổ tiên. Phần còn lại của bia khắc vị trí, diện tích các thửa ruộng, riêng mặt sau bia được khắc thêm vào năm Vĩnh Thịnh thứ 1 (1705).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)