Hưng Phúc Vĩnh Đình thiền tự/Nhất tín thí công đức

Hưng Phúc Vĩnh Đình thiền tự/Nhất tín thí công đức

Thông tin cơ bản

Hưng Phúc Vĩnh Đình thiền tự/Nhất tín thí công đức
興福永亭禪寺/一信施功德
Kí hiệu: 10430/10431
Thác bản bia thôn Đông xã Thiên Lộc huyện Nghi Dương phủ Kinh Môn 荊門府宜陽縣天祿社東村, sưu tầm ở chùa Hưng Phúc xã Đại Lộc tổng Đại Lộc phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 84 x 132cm, gồm 32 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1100 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 14 (1718).
Người soạn: Phạm Quang Chiếu 范光照; quê quán: ấp Thiên Lộc huyện Nghi Dương phủ Kinh Môn; học vị: Giám sinh.
Người viết: Nguyễn Phú Tông 阮富棕,tự Pháp Bảng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Hưng Phúc Vĩnh Đình là danh lam cổ tích, do nhà sư Sa Di Như Thắng trụ trì. Nay quan viên, hương lão các giáp trong thôn đứng ra cùng nhà sư hưng công làm gác chuông, 1 tượng Di Đà, 2 tượng Hộ Pháp, 4 tượng Bồ Tát và tô lại các tượng Phật. Nay việc hoàn tất, bèn dựng bia ghi họ và tên các hội chủ, hưng công và những người công đức để lưu truyền mãi mãi. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)