Hưng Phúc Vĩnh Đình tự/Bi kí tín thí

Hưng Phúc Vĩnh Đình tự/Bi kí tín thí

Thông tin cơ bản

Hưng Phúc Vĩnh Đình tự/Bi kí tín thí
興福永亭寺/碑記信施
Kí hiệu: 10422/10423
Thác bản bia thôn Hưng Đông xã Thiên Lộc huyện Nghi Dương phủ Kinh Môn 荊門府宜陽縣天祿社興東村, sưu tầm ở chùa Hưng Phúc xã Đại Lộc tổng Đại Lộc phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 65 x 97cm và 60 x 89cm, gồm 53 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hoằng Định thứ 17 (1617).
Người soạn: Chuyết Phu 拙夫; quê quán: huyện Nghi Dương phủ Kinh Môn.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Vĩnh Đình là danh lam cổ tích rất linh ứng, nhưng trải qua mưa nắng đã bị hư hỏng. Năm Tân Hợi (1711) các ông Vũ Bá Miên, Hoàng Khắc Nhượng v.v… đứng ra hưng công mua gỗ làm thượng điện, cột hương. Đến năm Quý Sửu (1613) xây tiền đường mua đất làm phòng oản bằng đá v.v… Nay dựng bia, ghi họ và tên những người có công đức để lưu truyền cho hậu thế. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post