Hưng Sơn thiền tự bi/Bản xã công đức Quí Hợi niên tạo thạch

Hưng Sơn thiền tự bi/Bản xã công đức Quí Hợi niên tạo thạch

Thông tin cơ bản

Hưng Sơn thiền tự bi/Bản xã công đức Quí Hợi niên tạo thạch
興山禪寺碑/本社功德癸亥年造石
Kí hiệu: 5435/5436
Thác bản bia xã Viêm Xá huyện Yên Phong phủ Từ Sơn đạo Kinh Bắc 京北道慈山府安豐縣炎舍社, sưu tầm tại chùa Hưng Sơn xã Viêm Xá tổng Châm Khê huyện Võ Giàng tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 56 x 89 cm, gồm 49 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 4 (1683).
Người viết chữ: Nguyễn Văn Tuyển 阮文選, tên tự: Huệ Cương; quê quán: thôn Ngoại Sát xã Mạch Trường huyện Đông Ngàn.
Người khắc bia: Nguyễn Xuân Đương 阮春檔; quê quán: xã Đại Bái huyện Gia Định.
Chủ đề:
– Bầu hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Thiện nam tín nữ bản xã đóng góp tiền của hưng công mua đá và tu sửa các hạng mục chùa Hưng Sơn. Nay việc xong dựng bia ghi họ tên những người đóng góp tiền của công sức để lưu truyền mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)