Hưng Sơn thiền tự/Trung hưng bi ký

Hưng Sơn thiền tự/Trung hưng bi ký

Thông tin cơ bản

Hưng Sơn thiền tự/Trung hưng bi ký
興山禪寺/中興碑記
Kí hiệu: 5293/5294
Thác bản bia xã Viêm Xá huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣炎舍社, sưu tầm tại chùa Hưng Sơn xã Viêm Xá tổng Châm Khê huyện Võ Giàng tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 55 x 93 cm, gồm 46 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 38 (1777).
Người soạn: Nhà sư trụ trì chùa Bảo Quang ở Lãm Sơn.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nhà sư Hải Thuần Thích Hạo Hạo người xã Vân Khám, từng trụ trì tại chùa Bảo Quang được dân xã Viêm Xá mời về trụ trì tại chùa Hưng Sơn từ năm Tân Mão. Đến năm Nhâm Thìn, sư thấy chùa là nơi danh lam cổ tích, lâu ngày bị đổ nát, bèn xuất của riêng và kêu gọi các thiện tín quyên góp tiền của tiến hành trùng tu thượng điện, thiêu hương, tiền hậu đường, gác chuông, cổng tam quan, tô tạo tượng Phật v.v… Bia ghi họ tên các vị hưng công, hội chủ và những người đóng góp. Có bài kệ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)