Hưng sùng phật pháp

Hưng sùng phật pháp

Thông tin cơ bản

Hưng sùng phật pháp
興崇佛法
Kí hiệu: 20937
Thác bản bia xã Cẩm Hiệp huyện Hòa Vang phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam 廣南省奠磐府和榮縣錦劦社, sưu tầm tại chùa Linh Sơn xã Cẩm Lệ huyện Hòa Vang phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 27 x 92 cm, gồm 6 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 120 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khánh Đức thứ 6 (1754).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi tên một số người có công đức đã cúng 100 quan tiền để mua 2 mẫu ruộng cúng vào chùa Linh Sơn để làm ruộng tam bảo. Trong đó có hội chủ Đào Thị Chúc và bà Bùi Thị Đức hiệu Diệu Niệm…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)