Hưng sùng Phật pháp

Hưng sùng Phật pháp

Thông tin cơ bản

Hưng sùng Phật pháp
興崇伵法
Kí hiệu: 14948
Thác bản bia xã Đan Nguyên huyện Yên Lạc phủ Tam Đới 三帶府安樂縣丹原社, sưu tầm tại chùa Thanh Tân xã Trung Nguyên tổng Đông Lỗ huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 45 cm, gồm 8 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 4 (1723).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Tín nữ Nguyễn Thị Nhưng hiệu Từ Hoàn từ nhỏ đến lớn đã có lòng kính mộ đạo Phật. Nay ruộng của tổ nghiệp có 1 thửa ở xứ Cầu Hí thuộc địa phận bản xã. Lại có 1 thửa ở địa phận xã Lạc Trung, bà cúng cả 2 thửa này vào chùa làm ruộng tam bảo để thiền tăng canh tác lo việc hương khói thờ cúng Phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)