Hưng tạo Địch Minh tự bi kí/Nhất tín thí

Hưng tạo Địch Minh tự bi kí/Nhất tín thí

Thông tin cơ bản

Hưng tạo Địch Minh tự bi kí/Nhất tín thí
興造迪明寺碑記/一信施
Kí hiệu:12487/12488
Thác bản bia xã Lâm Xuyên huyện Chí Linh phủ Nam Sách 南策府至靈縣琳川社, sưu tầm tại chùa Địch Minh xã Lâm Xuyên tổng An Điền phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 52 x 73cm, gồm 42 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Đức thứ 2 (1673).
Người soạn: không ghi..
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Địch Minh của bản xã được dựng lên, mọi người đến đây cầu khấn thấy rất linh ứng, trải qua năm tháng đã bị đổ nát. Vào năm Nhâm Tí (1672), ông Mạc Hữu Hộ tự Phúc Thuận và vợ bà Lê Thị Ninh hiệu Từ Đức đã cùng các thiện nam tín nữ góp tiền bạc, xây dựng 1 gian 2 chái thượng điện, tạc các pho tượng Phật, đến năm Quí Sửu (1673) thì hoàn thành. Ghi họ và tên những người có công đức đã tiến cúng tiền bạc để xây chùa Địch Minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)