Hưng tạo Lâm Dương quán bi

Hưng tạo Lâm Dương quán bi

Thông tin cơ bản

Hưng tạo Lâm Dương quán bi
興造林楊觀碑
Kí hiệu: 1869/1870/1871
Thác bản bia sưu tầm tại chùa xã Đa Sĩ huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông
Thác bản 3 mặt, khổ 80 x 134 cm và 19 x 113 cm, gồm 59 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 10 (1628)
Người viết chữ: Nguyễn Văn Hội 阮文會, hiệu: Pháp Đô; quê quán: xã Nhân Mục Môn
Người khắc: Nguyễn Tăng Kiện 阮增健; quê quán: xã Tây An huyện Vĩnh Lại phủ Hạ Hồng; thợ đá
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Cao tăng Hòa thượng Lê Tài, hiệu Đại Đức thiền sư đứng ra hưng công tạo dựng quán Lâm Dương Nhiều vị quan lại, quý tộc và dân địa phương cùng đứng ra đóng góp tiền của, công sức để xây dựng Bia ghi họ tên và số tiền của từng người đóng góp

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)