Hưng tạo Minh Đình bi/Vĩnh truyền vạn thế vân

Hưng tạo Minh Đình bi/Vĩnh truyền vạn thế vân

Thông tin cơ bản

Hưng tạo Minh Đình bi/Vĩnh truyền vạn thế vân
興造明亭碑/永傳萬世云
Kí hiệu: 2355/2356
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Phù Dực tổng Phù Đổng huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 54 x 80 cm, gồm 44 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thịnh Đức thứ 5 (1657).
Người soạn: Vũ [Đăng Long] 武登龍; quê quán: xã Mộ Trạch huyện Đường An; học vị: Tiến sĩ khoa Bính Thân; chức vị: Giám sát Ngự sử đạo Sơn Tây.
Người viết chữ: họ Trịnh 鄭; quê quán: xã Mạn Nhuế huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách; học vị: Thư toán khoa Nhâm Thìn; chức vị: Thị nội thư tả, Tự thừa; tước Thiêm Tử nam.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Quan Thái giám Minh Lương hầu Nguyễn Thái Đường người xã Phù Minh đã cúng cho bản xã 34 dật bạc để xây đình Cầu Phúc lợp ngói. Dân xã nhớ ơn ông, thờ ông làm Hậu thần, cha mẹ ông được phối hưởng. Có bài minh 38 câu ca ngợi công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)