Hưng tạo thạch kiều bi kí

Hưng tạo thạch kiều bi kí

Thông tin cơ bản

Hưng tạo thạch kiều bi kí
興造石橋碑記
Kí hiệu: 3255
Thác bản bia xã Diên Tục huyện Thần Khê phủ Tiên Hưng 先興府神溪縣延續社, sưu tầm tại đình xã Diên Tục tổng An Lạc huyện Thần Khê tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 95 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 3 (1737).
Người soạn: họ Nguyễn Phủ 阮甫; chức vị: Nho đường Hiệu chính.
Người viết: Nguyễn Duy Viên 阮維垣.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Xã Diên Tục có cây cầu bằng gỗ vì lâu ngày, nên hay hư hỏng. Nay quan viên, hương lão và toàn dân trong xã đứng ra dựng lại cây cầu bằng đá. Khởi công vào năm Đinh Tỵ, chẳng mấy chốc đã hoàn thành, chi phí cả thảy hết 70 quan. Có bài minh 15 câu và kê tên người công đức xây dựng cầu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)