Hưng tạo Thiên Đông kiều đệ nhất bi

Hưng tạo Thiên Đông kiều đệ nhất bi

Thông tin cơ bản

Hưng tạo Thiên Đông kiều đệ nhất bi
興造千冬橋第壹碑
Kí hiệu: 7820
Thác bản bia xã Thiên Đông 千冬社, sưu tầm tại chùa An Lạc xã Kiền Bái tổng Trịnh Xá huyện Thủy Nguyên tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ 68 x 104 cm, gồm 25 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đoan Thái thứ 3 (1588).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chiếc cầu gỗ bắc ngang dòng nước chảy qua địa phận xã Thiên Đông trải lâu ngày đã bị hỏng. Năm Ất Dậu bản xã hưng công tu sửa lại cầu, bia ghi danh sách các sãi vãi hội chủ ở xã Thiên Đông và ở bản huyện đã đóng góp công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post