Hưng tạo tiên hiền bi

Hưng tạo tiên hiền bi

Thông tin cơ bản

Hưng tạo tiên hiền bi
興造先賢碑
Kí hiệu: 6660/6661
Thác bản bia huyện Phú Bình Tuyền xứ Thái Nguyên 太原處富平泉縣, sưu tầm tại Văn từ xã Cao Quang tổng Hiển Lễ huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 44 x 67 cm, gồm 26 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thịnh Đức thứ 2 (1654).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Hoạt động sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Quan viên, Giám sinh trong huyện cùng các quan nha môn bản xứ Thái Nguyên theo lệ cấp cho xã Cao Quang các khoản thuộc hộ phận để thờ phụng các vị tiên hiền thuộc bản huyện. Quan viên Nguyễn Tiến Hiền tình nguyện cúng thửa đất 2 sào để dựng miếu thờ tiên hiền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)