Hưng tạo từ miếu dung đường ngật bi/Phụng lục sao tả nhập bi kí

Hưng tạo từ miếu dung đường ngật bi/Phụng lục sao tả nhập bi kí

Thông tin cơ bản

Hưng tạo từ miếu dung đường ngật bi/Phụng lục sao tả nhập bi kí
興造祠廟容堂屹碑/奉錄抄寫入碑記
Kí hiệu: 459/460
Thác bản bia phường Nhật Chiêu huyện Quảng Đức phủ Phụng Thiên奉天府廣德縣日昭坊, sưu tầm tại Điện Nhật Chiêu phường Nhật Tân tổng Thượng huyện Hoàn Long
Thác bản 2 mặt, khổ 58 x 75 cm, gồm 37 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Trị thứ 1 (1663)
Người nhuận: Nguyễn [Đình Trụ] 阮廷柱; quê quán: xã Nguyệt Áng huyện Thanh Trì; học vị: Tiến sĩ khoa Bính Thân; chức vị: Giám sát Ngự sử Để Đường nam
Chủ đề:
Công văn triều đình (sắc, lệnh, chỉ dụ)
Lịch sử di tích
Xây dựng, trùng tu di tích
Thơ văn
Tóm lược nội dung:
Năm Nhâm Tí, phường Nhật Chiêu nhân được vua và chúa Trịnh ban sắc chỉ cho được làm dân tạo lệ thờ phụng vị thần Thượng đẳng Uy Linh Lang đại vương và 6 vị đại vương khác, cùng góp sức dựng đền miếu, lập bia phụng sự Bia có bài minh ca ngợi sự kiện này và phụ khắc bản lệnh chỉ của Đô nguyên soái Tổng quốc chính Thượng phụ Bình An vương, ban hành năm Hoằng Định thứ 13 (1613) về việc miễn thuế ao và đất công để dùng tế lễ thần

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)