Hưng Thọ Đoạt/Nguyễn tộc khánh

Hưng Thọ Đoạt/Nguyễn tộc khánh

Thông tin cơ bản

Hưng Thọ Đoạt/Nguyễn tộc khánh
興壽奪/阮族磬
Kí hiệu: 21794/ab
Thác bản khánh xã Cung Thận huyện Thạch Thất phủ Quốc Oai trấn Sơn Tây nước Đại Việt 大越國山西鎮國威府石室縣恭慎社, sưu tầm tại Thạch Thất, Quốc Oai (nay thuộc thành phố Hà Nội).
Thác bản 2 mặt, khổ 35 x 52 cm, gồm 51 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 18 (1819).
Người viết chữ: Cao Thái 高泰.
Người khắc chữ: Nguyễn Danh Lịch 阮名歷..
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bài kí trên khánh nói việc đúc khánh của họ Nguyễn: Khánh và chuông là những âm thanh cổ kính và trang nghiêm. Ông Nguyễn Huy Thụy trước đã có công tu sức tòa tượng tam thế nay lai hội họp bản tộc đúc khánh lớn, đóng góp được 350 cân đồng, chọn ngày lành tháng chạp để đúc. Công việc hoàn thành khắc lên khánh kê tên các vị trong họ Nguyễn tham gia hưng công, hội chủ cung tiến các hạng tiền đồng vào việc đúc khánh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)