Hưng Viên tự bi kí

Hưng Viên tự bi kí

Thông tin cơ bản

Hưng Viên tự bi kí
興圓寺碑記
Kí hiệu: 2544
Thác bản bia xã Quì Chử huyện Mĩ Hóa phủ Hà Trung 河中府美化縣葵渚社, sưu tầm tại chùa Hưng Viên xã Quì Chử tổng Dương Thủy huyện Mĩ Hóa tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 73 x 96 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 27 (1766).
Người soạn: Nguyễn Hoằng 阮弘; học vị: Thái học sĩ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Hưng Viên nguyên chưa lợp ngói, cũng chưa có gác chuông. Năm Ất Sửu, ông họ Lê tự Huệ Hòa và vợ họ Lê hiệu Diệu Phương bỏ tiền mua gỗ vời thợ tiến hành tu sửa, xây tiền đường 5 gian, gác chuông, gác trống và tô tượng Phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)