Hương/Đài/Thạch/Trụ

Hương/Đài/Thạch/Trụ

Hương/Đài/Thạch/Trụ
香/臺/石/柱
Kí hiệu: 6836/6837/6838/6839
Thác bản cột hương đá xã Mậu Duyệt huyện Lương Tài phủ Thuận An 順安府良才縣茂悅社, sưu tầm tại chùa Phúc Ái xã Mậu Duyệt tổng Lương Tài huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 18 x 100 cm, gồm 4 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 24 (1703).
Người soạn: Nguyễn Sắt Giản 阮瑟僩; chức vị: Tri huyện huyện
Vĩnh Lại.
Người viết: Nguyễn Dung 阮鎔; chức vị: Tri bạ; tước: Diễn Triều nam.
Người khắc: Nguyễn Như Tái 阮如載; quê quán: huyện Kim Thành.
Chủ đề:
– Văn thơ.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc Xã trưởng Nguyễn Đăng Côn và vợ là Nguyễn Thị Đắng xuất tiền làm cột hương đài và đóng góp tiền xây ba gian tam quan, xây tường bao quanh chùa v.v… Có bài minh và 1 bài thơ tứ tuyệt. Bia cũng ghi họ tên những người khác cùng hưng công, công đức làm việc trên.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post