Hương đình chung các bi ký/Nghi thức điều ước tư cúng tính danh

Hương đình chung các bi ký/Nghi thức điều ước tư cúng tính danh

Thông tin cơ bản

Hương đình chung các bi ký/Nghi thức điều ước tư cúng
tính danh
鄉亭鍾各碑記/儀式條約資供性名
Kí hiệu: 5817/5818
Thác bản bia thôn Đống Cao xã Giá Hộ huyện Gia Viễn phủ Trường Yên 長安府嘉遠縣稼戶社棟高村, sưu tầm tại chùa Hưng Long thôn Đống Cao xã Thư Điền tổng Kỳ Vĩ huyện Gia Khánh tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 80 x 130 cm, gồm 54 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 28 (1767).
Người soạn: Nguyễn Tử Dự 阮子譽, tên hiệu: Chất Trai.
Người nhuận: họ Ninh 寧; học vị: Nho sinh.
Người viết chữ: họ Phạm 范.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Lịch sử di tích.
– Xây dựng, trùng tu di tích.Tóm lược nội dung:
Dân làng Đống Cao vốn nghèo, chùa xưa đơn sơ dựng bằng tre gỗ. Năm Ất Mão niên hiệu Vĩnh Hựu (1735) gió bão làm đổ gác chuông. Dân thu thập vật liệu còn lại dựng nên ngôi đình làng. Đến năm Cảnh Hưng Kỉ Mão (1759) đình lại bị cháy. Hai năm sau, quyên góp xây lại đình trên nền cũ. Năm Giáp Thân (1764) dựng lại gác chuông tại phía bắc ngôi đình. Năm Bính Tuất lợp ngói tất cả các mái. Bia ghi danh sách những người cúng tiền và ruộng các thể lệ tế lễ trong thôn như: thể lệ cúng tế vào các ngày nguyên đán, trừ tịch, cầu phúc v.v… Thể lệ mừng thọ hàng năm. Có khắc dấu ấn triện của những người tham gia xây dựng văn bản bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)