Hưởng đức bi kí

Hưởng đức bi kí

Thông tin cơ bản

Hưởng đức bi kí
享德碑記
Kí hiệu: 19850
Thác bản bia thôn Hạ xã Mộ Trạch huyện Đường An 唐安縣慕澤社下村, sưu tầm tại ngoài đình đền hai thôn Trung, Hạ xã Mộ Trạch tổng Tuyển Cử huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 51 x 76 cm, gồm 16 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 430 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 11 (1690)
Người soạn: Vũ Bá Cung 武伯恭; học vị: Tiến sĩ; chức vị: Bồi tụng, Ngự sử đài Đô ngự sử, Nhập thị kinh diên.
Người viết chữ: Nguyễn Công Hoàn 阮公環;học vị: Thi trúng Thư toán; chức vị: Giám sát ngự sử đạo Kinh Bắc, Đô lại.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Toản có 100 quan sử tiền, bà húy Thị Trong có 100 quan sử tiền cùng công đức cho bản thôn để chi dùng vào các việc. Nhân đó được bầu phối hưởng phụ sau Hậu thần, lưu truyền mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post