Hương giang hiểu phiếm

Hương giang hiểu phiếm

Hương giang hiểu phiếm
香江曉泛
Kí hiệu: 5673
Thác bản bia sưu tầm tại cửa Nam Hoàng thành Phú Xuân tổng Phú Xuân huyện Hương Trà phủ Thừa Thiên.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 100 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tông.
Niên đại: Thiệu Trị thứ 3 (1843).
Người soạn: vua Thiệu Trị 紹治皇帝.
Chủ đề:
Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bài thờ Đường luật kèm lời tiểu dẫn của vua Thiệu Trị tả cảnh đẹp trên sông Hương khi nhà vua đi thuyền vào buổi sớm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post