Hương hậu bi kí

Hương hậu bi kí

Thông tin cơ bản

Hương hậu bi kí
鄉候碑記
Kí hiệu: 19660
Thác bản bia thôn Yên Xá xã Yên Chàng tổng Canh Hoạch huyện Tiên Lữ phủ Khoái Châu 快州府仙侶縣耕獲總安払社安舍村, sưu tầm tại đình thôn Yên Xá xã Yên Chàng tổng Canh Hoạch phủ Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 49 x 75 cm, gồm 18 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 650 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 7 (1922).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Văn từ khắc trên bia ghi việc: Bản thôn tu sửa đình vũ chi phí tốn kém, nay người trong thôn là Bùi Thị Lĩnh lấy chồng ở xã Phí Xá quyên suất 60 đồng và 1 mẫu ruộng để sung vào làm chi phí công. Bản thôn thuận tình suy bầu người chồng quá cố của bà là ông Bùi Quang Dự, mẹ đẻ Nguyễn Thị [ ?] được phối hưởng làm Hậu làng. Khắc lên bia đặt ở bên phải đình để làm kỉ niệm. Ghi tên, ngày giỗ, lệ cúng Hậu làng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)