Hương hậu bi ký

Hương hậu bi ký

Thông tin cơ bản

Hương hậu bi ký
鄉厚碑記
Kí hiệu: 4426
Thác bản bia, sưu tầm tại đình xã Nghĩa Giang huyện Đông An tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 24 x 55 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Tông , Thìn 辰.
Niên đại: không ghi.
Niên đại ước đoán: thời Nguyễn.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Năm thứ mười ba (?) kẻ cướp vào làng, đánh chết một người tên là Thưởng. Làng phải chi phí cho việc này nhiều tiền. Bấy giờ, bà Đỗ Thị Cân đã cung hiến 150 quan tiền và 1 mẫu 2 sào ruộng giúp đỡ làng. Dân làng biết ơn suy tôn người chồng quá cố của bà là Nguyễn Đình Trường làm Hương hậu và lập giao ước quy định việc cúng tế hàng năm. Có ghi các xứ ruộng cúng.
Ghi chú: Hai chữ “Cảnh Hưng” ở dòng 2 trên thác bản là ngụy tạo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)