Hương Hậu bi

Hương Hậu bi

Thông tin cơ bản

Hương Hậu bi
鄉后碑
Kí hiệu: 17453
Thác bản bia xã Hạt Cát tổng Cát Dương huyện Phù Cừ phủ Khoái Châu 快州府芙蕖縣吉陽總曷吉社, sưu tầm ở đình xã Hạ Cát tổng Cát Dương huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 85 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 15 (1904).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bản xã tu bổ đình, bà Lê Thị Nhất cúng 500 quan, 3 mẫu 3 sào (vào năm Đồng Khánh thứ 2 (1887); bà Trần Thị Hay cúng 100 quan, 3 mẫu 3 sào (vào năm Thành Thái thứ 8 (1896), đều dùng vào công việc trên. Dân xã truy bầu 2 bà làm Hậu thần của làng.
Ghi chú: Ghi gộp 2 sự việc vào một bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)