Hương hỏa ốc bi

Hương hỏa ốc bi

Thông tin cơ bản

Hương hỏa ốc bi
鄉火屋碑
Kí hiệu: 17071
Thác bản bia phường Hà Khẩu tổng Đông Thọ huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府壽昌縣東壽 總河口坊, sưu tầm ở đền Bạch Mã phố Hàng Buồm Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 92 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 1 (1848).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ba giáp: Mật Thái, Bắc Thượng, Bắc Hạ của phường Hà Khẩu cùng nhau di dời văn chỉ thờ tiên hiền từ bên tả đền Bạch Mã về sau đền, cải tạo thành nhà ở, được 3 gian, dài 108 xích, rộng 16 thước, cho thuê lấy tiền làm nhu phí hương hỏa thờ thần. Ghi lại họ tên một số vị đứng ra làm công việc trên.
Ghi chú: Bia khắc sâu, đọc rõ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)