Hưởng kị bi kí

Hưởng kị bi kí

Thông tin cơ bản

Hưởng kị bi kí
亨忌碑記
Kí hiệu: 20560
Thác bản bia thôn Tây xã Đại Lộc huyện Nghi Dương phủ Kiến Thụy 建瑞府儀陽縣大祿社西村, sưu tầm tại đình xã Đại Lộc tổng Đại Lộc huyện Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ 35 x 60 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 1 (1889).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Kỉ Sửu (1889) dân trong thôn có việc tu sửa đình, Phạm Duy Oánh và Nguyễn Thị Lân xuất 200 quan giúp cho làng chi dùng. Quan viên, dân làng nhất trí bầu bố mẹ của hai người đó, là ông Phạm Duy Chính làm Hậu thần, hưởng thờ tại đình.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)