Hương Lâm/Phật tự/Thiên đài/Thạch trụ

Hương Lâm/Phật tự/Thiên đài/Thạch trụ

Thông tin cơ bản

Hương Lâm/Phật tự/Thiên đài/Thạch trụ
香林/佛寺/天臺/石柱
Kí hiệu: 6670/6671/6672/6673
Thác bản cột đá châu Trung Hà huyện Yên Lạc phủ Tam Đới 三帶府安樂縣中河洲, sưu tầm tại chùa xã Trung Hà tổng Lạc Tân phủ Yên Lãng tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 15 x 114 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 900 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 22 (1701).
Người soạn: Nguyễn Công Cẩn 阮公謹; học vị: Giám sinh.
Người viết chữ: Đỗ Phàn Lân 杜攀麟; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Tín vãi Hoàng Thị Ngạn, người bản châu đứng ra hưng công xây cột thiên đài cho chùa, việc xong khắc vào đá để lưu truyền. Bia ghi họ tên những người khác cùng góp công của xây dựng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)