Hương lão bi kí/Tự Đức thập lục niên thập nguyệt cát nhật

Hương lão bi kí/Tự Đức thập lục niên thập nguyệt cát nhật

Hương lão bi kí/Tự Đức thập lục niên thập nguyệt cát nhật
鄉老碑記/嗣德十六年十月吉日
Kí hiệu: 17728/17729
Thác bản bia thôn Viện Giang xã Phù Lưu tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa 紹化府東山縣廣炤總芙留社院江村, sưu tầm ở chùa Lộ Thiên Viện Giang Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 72 x 127 cm, gồm 33 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 16 (1863).
Người soạn: Lê Đạt 黎達; chức vị: Nguyên Tri huyện huyện Hòa Vinh.
Người viết: Nguyễn Thế Trân 阮世珍; chức vị: Nghĩa vũ nha quyền sung điển tịch.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ấp ta từ cổ đã có cái am tên gọi là chùa Nghiêm Hoa là nơi cảnh đẹp, chốn thanh nhàn để các vị hương lão vãn cảnh. Nay các vị quyên gia tư mua ruộng định để làm chi phí hàng năm làm lễ chúc thọ. Họ tên các vị hương lão và vị trí ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post