Hương Quang kim cổ bi/Cẩm Bào tu huân bi

Hương Quang kim cổ bi/Cẩm Bào tu huân bi

Thông tin cơ bản

Hương Quang kim cổ bi/Cẩm Bào tu huân bi
香光今古碑/錦泡修薰碑
Kí hiệu: 16598/16599
Thác bản bia sưu tầm tại chùa thôn Bào Nội tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 89 x 163 cm, gồm 40 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1100 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 2 (1927).
Người soạn: Nguyễn Như Phan 阮如璠; tên hiệu: Hoán Thần; biệt hiệu: Nhi Phong; quê quán: xã Yên Vực huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa; học vị: Tú tài; chức vị: Hàn lâm viện Đãi chiếu.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ở nước ta, từ đời Hồng Lạc về trước việc thờ Phật còn chưa rộng rãi. Đến đời Tiền Lê, Lý về sau việc thờ Phật mới rộng rãi. Chùa Hương Quang xã Cẩm Bào đã có từ xã xưa. Đến năm Tự Đức đúc chuông, năm Thành Thái dựng bia, được viên Khâm sai đại thần tu sửa chùa. Nay bà Nguyễn Thị Vượng vợ ông chủ hiệu Phúc Nguyên ở Hà Nội xuất 4000 nguyên, đứng ra mời các sư cùng dân làng hợp sức sửa 2 tòa chùa cùng mua sắm các đồ tế khí ở chùa Hương Quang. Nay lập bia lưu truyền về sau, ghi họ và tên những người đóng góp khác trong việc tu sửa chùa Hương Quang.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)