Hương Quang tự bi kí

Hương Quang tự bi kí

Thông tin cơ bản

Hương Quang tự bi kí
香光寺碑記
Kí hiệu: 16601
Thác bản bia thôn Cẩm Bào Nội xã Bố Vệ huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa 青化省紹化府東山縣布德總布衛社錦袍內村, sưu tầm tại chùa thôn Cẩm Bào Nội tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 93 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 100 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 3 (1891).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Hương Quang là một danh lam cổ tự, mặt quay hướng Tân (hướng tây bắc). Khoảng năm Tự Đức vùng này bị đại hạn, Kinh lược sứ Bắc Kỳ tên là Giai (tức Nguyễn Đăng Giai) và Đốc bộ tỉnh tên là Hợp (Tôn Thất Hợp) cầu mưa được ứng nghiệm, nên bàn chuyển hướng chùa thành hướng Đinh (hướng tây nam). Nay lập bia ghi lại sự việc. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)