Hương Sơn tự/Chú tạo khánh

Hương Sơn tự/Chú tạo khánh

Thông tin cơ bản

Hương Sơn tự/Chú tạo khánh
香山寺鑄造磬
Kí hiệu: 14769/14770
Thác bản khánh sưu tầm tại chùa Hương Sơn xã Lưỡng Quán huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 80 x 120 cm, gồm 115 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 19 (1838).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc đúc khánh chùa Hương Sơn. Ghi họ và tên các vị hưng công hội chủ và các thiện tín tham gia hưng công đức đúc khánh chùa.
Ghi chú: Thác bản rất mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)