Hương/Sơn/Tự/Chung

Hương/Sơn/Tự/Chung

Thông tin cơ bản

Hương/Sơn/Tự/Chung
香/山/寺/鍾
Kí hiệu: 14768
Thác bản chuông châu Lưỡng Quán 兩館洲, sưu tầm tại chùa Hương Sơn xã Lưỡng Quán tổng Lưỡng Quán huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 170 x 90 cm, gồm 84 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 19 (1838).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Hương lão, xã thôn trưởng và toàn thể nhân dân châu Lưỡng Quán cùng thập phương công đức đúc quả chuông lớn. Ghi họ và tên các vị hưng công, hội chủ và các vị thiện tín tham gia đúc chuông.
Ghi chú: Bia 4 mặt chung 1 thác bản.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)