Hương tử bi ký

Hương tử bi ký

Hương tử bi ký
香子碑記
Kí hiệu: 15038
Thác bản bia sưu tầm ở đền Thánh Mẫu thôn Minh Lương xã Yên Lan tổng Xuân Lãng huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 60 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 3 (1928).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi các điều lệ cho “con hương đệ tử” tại đền Thánh Mẫu và việc giao cho Câu đương sắm lễ vào hai ngày lễ Đoan Dương” và Trùng Thập. Lễ Đoan Dương có 1 con lợn giá 7 nguyên, 2 mâm xôi là 20 đấu, 4 chai rượu, 100 miếng trầu. Lễ Trùng Thập có 1 con lợn giá 7 nguyên. 2 mâm xôi là 20 đấu và 4 chai rượu. Ghi số thước, sào một số thửa ruộng của đền Thánh Mẫu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post