Hương Tượng giáp trùng tu bi kí

Hương Tượng giáp trùng tu bi kí

Thông tin cơ bản

Hương Tượng giáp trùng tu bi kí
香像甲重修碑記
Kí hiệu: 16968
Thác bản bia sưu tầm tại đền giáp Hương Tượng phường Hà Khẩu, Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 70 x 110 cm, gồm 22 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh năm Ất Dậu (1825).
Người soạn: Cao Nguyên Hiển 高元顯; chức vị: Tri huyện huyện Nam Chân, tước Hiến Thành tử.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Miếu thờ Tử Y đại vương xây dựng từ triều Trần, trải qua hơn bốn trăm năm miếu đã hư hỏng. Nay dân giáp Hương Tượng đóng góp tiền của xây lại ba gian thần điện, trung điện, tiền điện và xây tường gạch xung quanh. Năm Qúi Mùi khởi công xây dựng đến năm Giáp Thân hoàn thành. Nay giáp khắc bia ghi họ tên những người có công đóng góp vào việc trên.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post