Hương Tượng giáp từ vũ bi kí

Hương Tượng giáp từ vũ bi kí

Hương Tượng giáp từ vũ bi kí
香像甲祠宇碑記
Kí hiệu: 16969
Thác bản bia giáp Hương Tượng phường Hà Khẩu 河口坊香像甲, sưu tầm tại đền giáp Hương Tượng phường Hà Khẩu Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 80 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Phường Hà Khẩu là một trong ba mươi sáu phố phường ở Hà Nội. Do khí tốt của sông Nhị chung đúc nên Hà Khẩu xuất hiện nhiều danh nho. Năm Ất Tị phường xây một dãy từ đường ở bên trái đình để tế tự. Năm Mậu Thân văn hội lại đóng góp tu sửa và mở rộng hơn khiến từ đường khang trang sáng sủa. Sau khi hoàn thành khắc bia kỉ niệm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post