Hữu công tắc tự

Hữu công tắc tự

Hữu công tắc tự
有功則祀
Kí hiệu: 14722
Thác bản bia thôn Yên Nội xã Vân Đài huyện Yên Lạc phủ Vĩnh Tường 永祥府安樂縣雲臺社安內村, sưu tầm tại đình thôn Yên Nội xã Vân Đài tổng Vân Đài huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 78 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 18 (1906).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản thôn tu sửa đồ thờ chi phí tốn kém. Con rể của bà và con gái bà họ Đỗ hiệu Diệu Đức đã cúng cho thôn 100 quan tiền để tu sửa đồ tế khí và 6 sào ruộng để canh tác lo việc hương khói cúng. Hương lão và dân thôn tôn bầu bà họ Đỗ khi sống là trùm, khi trăm tuổi được gửi giỗ. Ghi vị trí ruộng cúng tiến và lệ cúng tế Hậu hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post