Hữu công tắc tự/Chú thôn hậu bi

Hữu công tắc tự/Chú thôn hậu bi

Hữu công tắc tự/Chú thôn hậu bi
有功則祀/注村后碑
Kí hiệu: 18426/18427
Thác bản bia sưu tầm ở đình thôn Chú xã An Chiếu tổng Tiên Châu huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 92 cm, gồm 25 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Nhâm Ngọ Bảo Đại thứ 17 (1942).
Người soạn: Đông An đạo sĩ 東安道士; hiệu: Pháp Thành 法成.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Đình miếu của thôn Chú xã An Chiếu đã xây dựng từ lâu thường xuyên phải tu bổ. Những người có công trong việc tu bổ đình miếu đều phải được ghi lại để truyền cho đời sau. Nay lập bia ghi rõ họ tên ngày giỗ của những người đã tiến cúng tiền của trùng tu đình miếu để sau này đời đời cúng giỗ. Bia ghi rõ thể lệ số ruộng gửi giỗ, người nào nhận canh tác, ngày giỗ hàng năm phải mua sắm 1 vạn vàng mã xôi thịt lợn, trên để tế thần sau là các nhà Hậu được hưởng lộc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post