Hữu công tắc tự

Hữu công tắc tự

Thông tin cơ bản

Hữu công tắc tự
有功則祀
Kí hiệu: 18296
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Ngọc Hồ phi Sinh Từ, Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 62 x 100 cm, gồm 19 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Canh Thìn Bảo Đại thứ 15 (1940).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Chùa Ngọc Hồ được xây dựng từ đời nhà Lê do bà Ngô bỏ tiền vì thế gọi là chùa bà Ngô. Trải qua năm tháng, dãi dầu nắng mưa, chùa đã bị hư hỏng may nhờ có viên chánh suất dội Phạm Văn Khánh quê ở xã Bát Tràng Hà Nội, đã bỏ tiền của cùng với dân làng tu bổ lại chùa, tô lại tượng cho được nguy nga lộng lẫy. Dân làng nhớ công đức của ông đã thuận tình cho gia tiên của ông được gửi giỗ tại chùa. Nay lập bia ghi lại việc này và ghi họ tên ngày giỗ, của những người được Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)